FacklanMaskinrummet med två Prevost 70 (35/70mm) och
längst bort en Ernemann VIIB för 16mm (3516mm)