NetAdmin


Technotels NetAdmin övervakar program och filer på enskilda datorer i ett nätverk. Alla inställningar görs centralt på en server som sedan klient programmen ansluter till och hämtar den senaste informationen.


Kontakta oss för mer information: info@technotel.se


webmaster @ technotel.se